نرخ بیکاری بهار اعلام شد؛  ۸.۲ درصد

نرخ بیکاری بهار اعلام شد؛ ۸.۲ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بهار ١٤٠٢، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠١) ٠.٣ درصد افزایش یافته است.