احتمال کاهش نرخ بهره در منطقه یورو

احتمال کاهش نرخ بهره در منطقه یورو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، پابلو هرناندز دی کاس، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا گفت: چشم انداز جدید بانک مرکزی اروپا برای تورم و رشد اقتصادی که در ماه مارس ارائه شده و برای تصمیم گیری در مورد زمان شروع کاهش نرخ بهره بسیار مهم خواهد بود. به گفته هرناندز دی