برای جلوگیری از تبانی در ایران؛ بازی رودررو به جای تفاضل گل!

برای جلوگیری از تبانی در ایران؛ بازی رودررو به جای تفاضل گل!

به گزارش ایسنا، فوتبال ایران مدت‌هاست که با شائبه برخی کم کاری‌ها و تبانی‌های در پشت پرده به خصوص در بازی‌های پایانی فصل رو به رو است. در فصلی که گذشت، در لیگ دسته دوم، در دیدار تیم های شهید قندی یزد و سردار بوکان ۱۱ گل رد و بدل شد تا تفاضل گل تیم