معرفی نایب رییس و دبیر فدراسیون کاراته

معرفی نایب رییس و دبیر فدراسیون کاراته

به گزارش ایسنا، طی احکامی از سوی سید حسن طباطبایی – رییس فدراسیون کاراته – سرپرست نایب رییس و سرپرست دبیری و رییس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته معرفی شدند.  بر این اساس کیکاوس سعیدی به عنوان سرپرست نایب رییسی، محسن آشوری به عنوان سرپرست دبیری و وحید مومنی به عنوان مشاور رییس فدراسیون