لزوم تامین نان سالم به عنوان قوت غالب جامعه / اهمیت بازنگری برخی قوانین

لزوم تامین نان سالم به عنوان قوت غالب جامعه / اهمیت بازنگری برخی قوانین

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا و بنابر اعلام وزارت بهداشت، در پی تصویب سند ملی امنیت غذا و تغذیه ۱۴۱۱-۱۴۰۲ در هفدمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، چهارمین جلسه کمیته فنی بهبود کیفیت نان با محوریت امکان‌سنجی تولید نان با آرد کامل در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی