نان کامل باید وارد سفره مردم شود/ چالش‌های   تهیه نان کامل

نان کامل باید وارد سفره مردم شود/ چالش‌های تهیه نان کامل

به گزارش خبرگزاری مهر، گوهر محمدی رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، هدف از برگزاری این نشست هم اندیشی را بهبود کیفیت و سلامت نان استان در راستای تصویب سند ملی امنیت غذا و تغذیه و برش استانی سند و بررسی راهکارهای لازم برای تولید آرد کامل و نان با