یارانه گندم و نان و دردسرهای دولت

یارانه گندم و نان و دردسرهای دولت

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته تعدادی از نانوایان مقابل ساختمان اتاق اصناف تهران تجمع کردند. نانوایان توضیح دادند که دولت مشخص تعیین کرده به ازای هر کیسه آرد یارانه‌ای به ۳۰ نفر نان بربری فروخته شود. هر کیسه آرد حدود ۱۱۰ قرص نان می‌دهد و سهم هر مشتری حدود ۳.۵ قرص نان می‌شود.