جلوگیری از دو بیماری مهم گوارشی با مصرف «نان کامل»

جلوگیری از دو بیماری مهم گوارشی با مصرف «نان کامل»

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر علیرضا زالی در ششمین نشست گروه کاری سلامت و امنیت غذایی استان تهران که با حضور دکتر مرتضی خدمتکار آرانی مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، دکتر محمد اسماعیل مطلق رییس دبیرخانه شورایعالی سلامت و