پیشنهاد نصب تابلو خطر در کنار ساختمان‌های پرخطر/گزارش متروپل ملی باشد

پیشنهاد نصب تابلو خطر در کنار ساختمان‌های پرخطر/گزارش متروپل ملی باشد

به گزارش ایسنا، ناصر امانی در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه فاجعه هولناک فروریختن ساختمان معروف به متروپل در شهر مقاوم و صبور آبادان پس از شش سال که از حادثه ساختمان پلاسکو در تهران گذشته است، بار دیگر همه ایران را تکان داد و تبدیل به غم و عزای ملی شد،