«شب شرقی و ایستگاه هفتم» منتشر شد/ چیرگی توهم بر منطق زندگی

«شب شرقی و ایستگاه هفتم» منتشر شد/ چیرگی توهم بر منطق زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه «شب شرقی و ایستگاه هفتم» اثر ناصح کامگاری توسط نشر نی منتشر شد. این کتاب که به ۲ نمایشنامه از مجموعه آثار نمایشی این نویسنده اختصاص یافته است، سی و ششمین کتاب از مجموعه فاخر «جهان نمایش» در نشر نی است که زیر نظر رضا رضایی و با همکاری رحمان