طرح ناتو عربی عملیاتی روانی برای تقویت روحیه کشورهای عربی منطقه است

طرح ناتو عربی عملیاتی روانی برای تقویت روحیه کشورهای عربی منطقه است

محمد صادق کوشکی در گفت‌وگو با ایسنا در تحلیل خود نسبت به طرح مساله ناتو خاورمیانه اظهار داشت: واقعیت این است آن چه درباره ناتو عربی مطرح می شود، زاییده کشورهای عربی نیست تنها طرحی از عملیات روانی برای احیای روحیه کشورهایی است که سال ها با آمریکا همکاری می کردند و طی این چند