غربالگری‌های دوران بارداری حذف نشده است

غربالگری‌های دوران بارداری حذف نشده است

به گزارش ایسنا، دکتر سعید کریمی در نشست خبری وزارت بهداشت که به مناسبت هفته ملی جمعیت برگزار شد، گفت: هدف همه ما این است که بتوانیم بحران پیری جمعیت و کاهش فرزندآوری را در اسرع وقت حل کنیم. عوامل این بحث بسیار متعددند و وزارت بهداشت هم به عنوان یکی از این عوامل که