ناآرامی‌های اخیر عراق؛ عرصه تسویه حساب‌های شخصی

ناآرامی‌های اخیر عراق؛ عرصه تسویه حساب‌های شخصی

عماد آبشناس در گفت‌وگو با ایسنا در تحلیل خود نسبت به تحولات اخیر و ناآرامی‌ها درون عراق اظهار داشت: همان طور که مشاهده می‌شود الکاظمی احساس می‌کند احتمالا فرد دیگری در عراق به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد و او برکنار می شود، بنابراین بدش نمی آید که اوضاع به هم بریزد و جریان