میکرونزی موقتا خروج از انجمن اقیانوس آرام را کنار گذاشت

میکرونزی موقتا خروج از انجمن اقیانوس آرام را کنار گذاشت

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، توقف سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در “فیجی” با هدف اطمینان دادن به رهبران جزایر اقیانوس آرام، از جمله میکرونزی نسبت به تعهد واشنگتن به تامین امنیت و واکسن کووید در میان افزایش کمک‌های چین و نفوذش در این منطقه است. در فوریه ۲۰۲۱، میکرونزی