چقدر در جنگل می‌خوابی میرزا کوچک خان؟

چقدر در جنگل می‌خوابی میرزا کوچک خان؟

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله – جواد شیخ الاسلامی: کافی است یک جایی باشید و از رادیو، تلویزیون یا زبان یک گیلانی یا حتی فارسی این دو خط ترانه را بشنوید که با لهجه و زبان گیلکی آن را می‌خواند، همین کافی است که ولو زمزمه‌وار و جسته و گریخته، حتی اگر معنای آن را متوجه