احتمال شکایت فدراسیون کشتی روسیه از IOC به دادگاه عالی ورزش

احتمال شکایت فدراسیون کشتی روسیه از IOC به دادگاه عالی ورزش

به گزارش ایسنا، میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه عنوان کرد این فدراسیون به دلیل محرومیت کشتی گیران روسی از شرکت در مسابقات بین المللی ممکن است به دادگاه عالی ورزش شکایت کند.  در ۲ مارس، اتحادیه جهانی کشتی  به دلیل شرایط اوکراین، ورزشکاران روسیه را از شرکت در مسابقات بین المللی تحت پوشش این

تبلیغات متنی