حقوق کارمندان قطع نمیشود/تعهد سازمانها برای تکمیل اطلاعات کارکنان

حقوق کارمندان قطع نمیشود/تعهد سازمانها برای تکمیل اطلاعات کارکنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است که تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را در سامانه‌ای تا سال