موسسه محک - برگزیده ها
کرونا نتوانست مانع خدمت داوطلبان به کودکان محک شود 14 آذر 1400

کرونا نتوانست مانع خدمت داوطلبان به کودکان محک شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محک مانند هر سازمان مردم‌نهاد دیگر، وزن و اعتبار اجتماعی خود را از میزان ارتباط با بدنه جامعه دریافت می‌کند. این ارتباط در مؤسسه محک به دو شکل تعریف می‌شود: اول دریافت کمک‌های نیکوکارانه و دوم بهره‌مندی از فعالیت‌های داوطلبانه داوطلبان مؤسسه. بر پایه اعتماد مردم، امروز نام محک نامی شناخته […]