سرعت برنامه ها به شتاب گسترش بیابان ها می رسد؟

سرعت برنامه ها به شتاب گسترش بیابان ها می رسد؟

به گزارش خبرنگار مهر، فرسایش خاک، کاهش منابع آب‌های زیرزمینی، گسترش بیابان‌ها و زمین‌های شوره‌زار، تهدید ریزگردها و… لزوم تسریع اجرای برنامه‌های آبی و خاکی کشور را ضروری می‌کند. به گفته رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور سرعت اجرای برنامه‌ها در حوزه خاک در مقایسه با سرعت بیابان زایی بسیار ناچیز بوده و کمبود