نگهداری بیش از ۶هزار نمونه در موزه جانورشناسی موسسه گیاه پزشکی

نگهداری بیش از ۶هزار نمونه در موزه جانورشناسی موسسه گیاه پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین تور رسانه‌ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد. بازدید از موزه‌های پرندگان، جانوران و حشرات در کنار انواع گیاهان بومی و غیربومی حاکی از قدمت مطالعات بخش کشاورزی در کشور دارد. در موزه جانورشناسی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور عنوان شد، تحقیقات و جمع آوری نمونه‌های پرندگان و

تبلیغات متنی