هشدار موج سرما در انگلیس

هشدار موج سرما در انگلیس

به گزارش ایسنا، برای امروز (دوشنبه) نیز هشدار «زرد رنگ» مه گرفتگی برای بخش هایی از این کشور از جمله لندن صادر شده که انتظار می رود باعث تاخیر در انجام سفرها شود. همچنین هشدار موج هوای سرد «سطح سه» تا روز چهارشنبه در این کشور تمدید شده است. به گزارش روزنامه گاردین،

تبلیغات متنی