خطرناک ترین سموم مواد غذایی/فرآورده های کشاورزی تقلبی

خطرناک ترین سموم مواد غذایی/فرآورده های کشاورزی تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یزدان پناه، به بررسی آفت کش‌ها در محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: میزان سموم کشاورزی و سایر سموم موجود در محصولات تولید شده در داخل و فرآورده‌های وارداتی به طور روتین توسط سازمان‌های نظارتی پایش می‌شود. رئیس مرکز تحقیقات سلامت غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بررسی فلزات سنگین

تبلیغات متنی