راز ماندگاری «خورشید کاروان» چه بود؟/ ۳۱ سال اجرا در اوج

راز ماندگاری «خورشید کاروان» چه بود؟/ ۳۱ سال اجرا در اوج

مهدی متوسلی نویسنده نمایش «خورشید کاروان» و سرپرست گروه فرهنگی و هنری «فدک» که به تازگی برای سی و یکمین سال متوالی روی صحنه رفت، درباره شرایط اجرای این نمایش در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: واقعیت این است که در ۳۱ سالی که نمایش «خورشید کاروان» روی صحنه رفته است شرایط بدون اضطراب