سرپرست فدراسیون تیراندازی منصوب شد

سرپرست فدراسیون تیراندازی منصوب شد

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، در بخشی از  حکم دکتر سید حمید سجادی به مبینی آمده است: با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی منصوب می شوید. انتهای