مشاوره تغذیه در بیمارستان ها بیمه شود

مشاوره تغذیه در بیمارستان ها بیمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شادنوش گفت: امروزه در حلقه سلامت نقش بی بدیل تغذیه بر همگان ثابت شده و می‌توان تاکید کرد که با یک مشاوره تغذیه مناسب بسیاری از اقدامات درمانی در بیمارستان‌ها روند بهتری را طی می‌کند. وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته این مسئله مورد توجه سازمان‌های بیمه گر قرار نگرفته

تبلیغات متنی