بررسی پرونده بازیکن گابنی گل‌گهر در اختیار ماجدی و کامرانی‌فر نیست!

بررسی پرونده بازیکن گابنی گل‌گهر در اختیار ماجدی و کامرانی‌فر نیست!

مهدی دادرس در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که روند بررسی درخواست باشگاه گل‌گهر در پرونده بازیکن گابنی منطبق با قانون دنبال می‌شود، گفت: باشگاه گل‌گهر بعد از صدور رای کمیته استیناف به دنبال درخواست دادرسی مجدد بود که این درخواست با شرایط ویژه‌ای قابل بررسی است. در همین راستا پیش از سرپرستی ماجدی