حیدری: برنامه عقب افتاده در نجات غریق و غواصی نداریم

حیدری: برنامه عقب افتاده در نجات غریق و غواصی نداریم

مهدی حیدری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به این که در سال جاری تقویم ورزشی فدراسیون را براساس شرایط کرونا تنظیم کردیم، در اجرای بسیاری از برنامه هایی که در فضای مجازی پیش بینی کرده بودیم، عملکرد موفقی داشتیم و تنها با تشدید آمیکرون در اجرای برخی از کارگاهها و

تبلیغات متنی