تارتار: ذوب‌آهن را به جایگاه اصلی اش برمی‌گردانیم

تارتار: ذوب‌آهن را به جایگاه اصلی اش برمی‌گردانیم

به گزارش ایسنا، مهدی تارتار در مراسم معارفه خود در باشگاه ذوب‌آهن اظهار کرد: خوشحالم قدم به باشگاه بزرگ و پرافتخار ذوب‌آهن گذاشتم و صادقانه می‌گویم که باعث افتخارم است که در این باشگاه هستم. کار سختی دارم اما شدنی است. وی ادامه داد: از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه تشکر می‌کنم که در