نگران خروج کادر درمان از کشور هستیم/ انتقاد از وزارت بهداشت

نگران خروج کادر درمان از کشور هستیم/ انتقاد از وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی ابراهیمی افزود: یکی از چالش‌های مهم امروز کشور که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را هم به شدت را درگیر کرده، افزایش مهاجرت پزشکان و پرستاران ایرانی به سایر کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات و عمان است. وی با بیان اینکه آمار و ارقام درستی از