اتصال به اروپا و مسیر ترانزیت از دلایل اهمیت قفقاز برای ایران

اتصال به اروپا و مسیر ترانزیت از دلایل اهمیت قفقاز برای ایران

محسن پاک آیین در گفت و گو با ایسنا در تحلیلی نسبت به اهمیت منطقه قفقاز برای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: قفقاز به منطقه اروپایی اتحاد جماهیر شوروی گفته می شود که بعد از فروپاشی شوروی سه کشور ارمنستان، آذربایجان و گرجستان به عنوان سه کشور مستقل حوزه قفقاز اعلام موجودیت کردند، در عین