مشارکت مردمی پیش‌نیاز حکمرانی مطلوب منابع طبیعی است

مشارکت مردمی پیش‌نیاز حکمرانی مطلوب منابع طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت در پیامی به همایش هم‌افزایی برای حکمرانی متعالی سرزمین، مدیریت آبخیزداری و آبخوان‌داری را از روش‌هایی کم‌هزینه، پرکاربرد و کم‌عارضه در حفظ آب و خاک برای نیل به اهداف حکمرانی سرزمینی برشمرد و گفت: آبخیزداری و آبخوانداری و به طور کل مدیریت جامع

تبلیغات متنی