یک سخنگوی طالبان از ورود ملا عبدالغنی برادر به کابل خبر داد

یک سخنگوی طالبان از ورود ملا عبدالغنی برادر به کابل خبر داد

به گزارش ایسنا، ملا عبدالغنی برادر سه شنبه گذشته سه روز پس از وارد شدن نیروهای طالبان به کابل وارد قندهار در جنوب این کشور شده بود. برخی از گزارش‌ها حاکی بود که برادر با یک هواپیمای نظامی از دوحه به قندهار رفته است. درحالیکه طالبان بر بخش اعظم افغانستان مسلط شده است، هنوز مشخص

تبلیغات متنی