استعفای طرفداران صدر در تداوم مقاومتی بودن پارلمان عراق تاثیری ندارد

استعفای طرفداران صدر در تداوم مقاومتی بودن پارلمان عراق تاثیری ندارد

سید رضا صدر الحسینی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از استعفای جریان صدر از پارلمان عراق گفت: تحولات به وجود آمده در  عراق را باید از ۹ ماه قبل مورد بررسی قرار دهیم و به نقطه قابل قبول از شرایط دقیق این کشور برسیم، دخالت کشورهای متعدد به ویژه آمریکا، انگلیس، عربستان و امارات

تبلیغات متنی