جوکار: مجلسی کارآمد است که پشتوانه مردمی داشته باشد

جوکار: مجلسی کارآمد است که پشتوانه مردمی داشته باشد

محمدصالح جوکار در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: رهبر انقلاب در ابتدای امسال چهار راهبرد را برای برگزاری انتخابات تعیین کردند. ایشان راهبرد مشارکت، راهبرد سلامت، راهبرد امنیت و راهبرد رقابت را برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی