“قذافی در قید حیات است”

“قذافی در قید حیات است”

به گزارش ایسنا، به نقل از عربی ۲۱، عایشه الفیتوری از محافظان معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی در مصاحبه با روسیا الیوم گفت: معمر قذافی وارد سرت نشد بلکه کسی که وارد سرت شد یک فرد شبیه به او به نام “حمید ابو منیار القذافی بود. معمر قذافی وارد بنی ولید شد و سپس آنجا

تبلیغات متنی