معاون دفتر رییس جمهور: آمریکا از جاه طلبی های خود عقب رانده شد

معاون دفتر رییس جمهور: آمریکا از جاه طلبی های خود عقب رانده شد

به گزارش ایسنا، متن یادداشت توییتری محمد جمشیدی به این شرح است: آمریکا از هدف استراتژیک خود در خروج از توافق ۲۰۱۵ و اعمال سیاست فشار حداکثری عقب نشینی کرد. آمریکا به دنبال ۱- برجام ابدی و ۲- مذاکرات منطقه ای و موشکی بود که نهایتا از جاه طلبی های خود عقب رانده شد.

تبلیغات متنی