بازدید معاون دادستان کل کشور از اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی اصفهان

بازدید معاون دادستان کل کشور از اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی اصفهان

عباس منصوری معاون نظارت بر دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور به همراه مقضی معاون دادستان مرکز استان اصفهان و شاه‌سنایی دادستان شهرستان مبارکه از اردوگاه حرفه آموزی اصفهان بازدید کردند. معاون دادستان کل کشور ضمن بازدید از اماکن و فضاهای اردوگاه در جریان اقدامات و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی آن قرار گرفت. به گزارش