بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نوروز ۱۴۰۲ بازدید کرد. این بازدید با حضور علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر همچنین استانداران، دبیران ستاد اجرایی خدمات سفر استان‌ها، نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی،