مدیرعامل فارس: خیلی ها رسانه را ابزاری برای تبلیغات سیاسی می بینند

مدیرعامل فارس: خیلی ها رسانه را ابزاری برای تبلیغات سیاسی می بینند

پیام تیرانداز ـ مدیرعامل خبرگزاری فارس ـ در گفت و گویی با ایسنا در ادامه مطلب بالا خاطرنشان کرد: هر چقدر سطح رسانه را پایین تر از آن ماموریت اصلی اش بدانیم، معلوم است که بهای لازم به آن داده نمی شود و این می شود که رسانه تبدیل به محیطی برای کسب تجربه می شود و

تبلیغات متنی