حمایت از دانش بنیان های تجهیزات پزشکی

حمایت از دانش بنیان های تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بر همین اساس فراخوانی منتشر کرده است تا این شرکت‌ها با ورود به این حوزه و شناخت اولویت‌های مدنظر؛ اقدام به تولید محصول یا ارائه خدمات کنند تا از محصولات آنها حمایت شود. اولویت‌های حمایتی شامل «تجهیزات آزمایشگاهی تشخیصی پیشرفته»، «تجهیزات پزشکی

تبلیغات متنی