پذیرش یک طرح از ایران در فراخوان دفتر منطقه‌ای WHO

پذیرش یک طرح از ایران در فراخوان دفتر منطقه‌ای WHO

به گزارش ایسنا،  طبق اعلام دفتر سازمان جهانی بهداشت منطقه مدیترانه شرقی (EMRO)، استقبال کشورهای منطقه که به دنبال رفع موانع درمانی در سرطان کودکان هستند، از این فراخوان بالا بوده و ۴۰ محقق در ۱۸ کشور از ۲۲ کشور به ارسال طرح‌های تحقیقاتی در این فراخوان اقدام کرده و فرم آنلاین پروپوزال‌های تحقیقاتی را

تبلیغات متنی