امروز ایران شاهد پیشرفت بسیار مهم در حوزه سلامت است

امروز ایران شاهد پیشرفت بسیار مهم در حوزه سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد المنظری در مراسم اعطای گواهی نامه سازمان جهانی بهداشت به شهر سهند تبریز به عنوان شهر سالم، اظهار داشت: سلامت و شهر سالم، مفاهیمی کلی هستند. سلامت، چتر بزرگی است که باز می‌شود و زیر آن، عناوین مختلفی از جمله شهر سالم قرار دارند و همه ما به این عناوین

تبلیغات متنی