کاهش معافیت سهم کارفرمایانی که درآمد سالانه آنان از حد معینی بیشتر است

کاهش معافیت سهم کارفرمایانی که درآمد سالانه آنان از حد معینی بیشتر است

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، بر اساس بند ص ماده ۲۹ لایحه برنامه؛ معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ برای کارفرمایانی که درآمد سالیانه آنان از ۱۵ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم بیشتر

تبلیغات متنی