سونامی قیمت‌های جهانی با قطع صادرات نفت ایران

سونامی قیمت‌های جهانی با قطع صادرات نفت ایران

به گزارش ایسنا، امروز پنجم دی ماه چهل و سومین سالگرد اعتصابات کارکنان صنعت نفت در جزیره خارک و قطع کامل صادرات نفت ایران در سال 1357 است. چاه‌های نفت و گاز ایران از بدو اکتشاف و استخراج از سوی تیم ویلیام ناکس دارسی، تاجر بریتانیایی در پنجم خرداد 1287 تا پیروزی انقلاب اسلامی در