نقش مؤثر جشنواره مطبوعات قم در ارتقاء کیفی تولیدات رسانه‌ای

نقش مؤثر جشنواره مطبوعات قم در ارتقاء کیفی تولیدات رسانه‌ای

امیرعلی عموزاده در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری سومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های برخط استان قم، اظهار کرد: یکی از رویکردهای برگزاری چنین جشنواره هایی، ایجاد بستر رقابت سالم و موثر بین اهالی رسانه در قالب‌های مختلف خبری و همچنین کمک به شناسایی نقاط قوت و ضعف مطبوعات استان است. مدیر کل فرهنگ

تبلیغات متنی