پیگیری رفع مشکلات مسکن ملی بین سازمان زمین و مسکن و بنیاد مسکن

پیگیری رفع مشکلات مسکن ملی بین سازمان زمین و مسکن و بنیاد مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، مصطفی مهردادفر مدیرکل دفتر طرح‌ها و الگوهای ساخت سازمان ملی زمین و مسکن، با اشاره به تکلیف دولت در ساخت سالانه یک میلیون مسکن در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، گفت: این نشست به منظور تعامل و همفکری بیشتر کارشناسان مربوطه جهت حل