جزئیات تازه از برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس

جزئیات تازه از برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسماعیل زاده گفت: در نشست دو روزه مدیران دفاتر بهبود تغذیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، بحث‌های متعددی که از نظر علمی و اجرایی باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد مطرح شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. وی افزود: پایش

تبلیغات متنی