شدت مصرف ۴ برابری انرژی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته

شدت مصرف ۴ برابری انرژی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آبنیکی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در نشست خبری کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره‌وری انرژی گفت: شرایط بهینه سازی مصرف سوخت در کشور به گونه‌ای است که در کشور بیش از دو برابر جهانی مصرف انرژی داریم که به این معناست که بهره‌وری انرژی

تبلیغات متنی