همکاری ایران و ازبکستان در حوزه علمی بخش کشاورزی توسعه می یابد

همکاری ایران و ازبکستان در حوزه علمی بخش کشاورزی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مشارکت با همتایان بین‌المللی و همکاری با کشورها ریسک پذیری فعالیت‌ها را کاهش داده و نیاز نخواهد بود راه‌هایی که پیش تر از سوی کشورها مورد آزمون قرار گرفته دوباره تجربه شود. توانمندی ایران در برخی حوزه‌های کشاورزی فرصت‌های خوبی در اختیار کشور قرار داده تا به گسترش مشارکت‌های بین‌المللی بپردازد.

تبلیغات متنی