احزاب، شخصیت‌ها و دولت نقش اصلی در ایجاد مشارکت در انتخابات دارند

احزاب، شخصیت‌ها و دولت نقش اصلی در ایجاد مشارکت در انتخابات دارند

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا به نقل از صدا و سیما منوچهر متکی در نشست مشارکت در انتخابات پیش رو راهکارها و چالشها که در موئسسه دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری برگزار شد افزود:قطعا از حضور سلیقه ها در انتخابات استقبال می کنیم چرا که مردم هم تنوع سیاسی دارند و